Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wie wij zijn

Wie wij zijn

Bestuur

Het bestuur van de KJRW Amsterdam bestaat uit vijf leden:

Voorzitter: Iza Herremans
Secretaris: Ilse van Tussenbroek
Penningmeester: Fleur Stolk
Algemeen bestuurslid: Anne Dekkers
Algemeen bestuurslid: Joek Langelaan

De werkzaamheden van het bestuur worden gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Indien u contact met het bestuur wenst op te nemen kunt u ons bereiken op het volgende e- mailadres: voorzitter@kinderrechtshulp.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Beleidsplan 2022

Het RSIN/Fiscaal nummer van de KJRW Amsterdam is: 854333496


Iza Herremans
Voorzitter

Ilse van Tussenbroek
Secretaris

Fleur Stolk
Penningmeester

Anne Dekkers
Algemeen bestuurslid

Joek Langelaan
Algemeen bestuurslid