Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Voorlichtingen

Voorlichtingen

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam verzorgt bij u op school een gratis gastles voor leerlingen van groep 7 en 8, en voor leerlingen van de 1e en 2e klas. Er zijn twee gastlessen: één over Kinderrechten en één over Kinderrechtbank. Beide gastlessen duren 60 minuten. Een gastdocent komt op een interactieve en enthousiaste manier over het door u gekozen onderwerp een gastles verzorgen. In beide gastlessen staat leren door ervaren centraal. Deze aanpak sluit goed aan bij de leerstijl van basis- en middelbare schoolleerlingen.

De gastlessen zijn ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag. De gastdocenten zijn getraind door ProDemos


Gastles Kinderrechten

Welke rechten en plichten hebben kinderen? Hoe veranderen deze als je ouder wordt? Wat betekenen deze rechten in de praktijk? In deze gastles gaan de kinderen in actieve werkvormen, zoals werk aan de winkel, raad het recht en de leeftijdsladder aan de slag. De gastles wordt afgesloten met een quiz. Het doel is dat de kinderen zich op een interactieve manier bewust worden van hun rechten en waar zij naartoe kunnen als ze hier vragen over hebben. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.


Gastles Kinderrechtbank

Hoe werkt eerlijke rechtspraak? Hoe kom je als rechter tot een uitspraak? In deze gastles kruipen de leerlingen in de rol van rechter, officier van justitie of advocaat. De leerlingen krijgen een toga aan en spelen een strafrechtzaak na. Het doel is dat kinderen door beleving begrip krijgen van de werking van het (straf)recht in Nederland. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.


Reserveren

Basisscholen kunnen een gastles aanvragen via het reserveringssysteem. Klik hier. U voert zelf een dag en een tijdstip in.

Middelbare scholen kunnen een gastles aanvragen door te mailen naar: kjrw.voorlichtingscommissie@gmail.com. In de mail vraagt u zelf een dag en tijdstip aan.


Spelregels

De aanvraagtermijn is drie weken en de gastles duurt 60 minuten. Het streefaantal van de groep is 10-30 leerlingen. Na de aanvraag wordt er binnen enkele werkdagen contact met u opgenomen.