Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Strafrecht

Strafrecht

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Deze rechten staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dit is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld waarin regels staan over de rechten van kinderen en jongeren.

De regels waar we ons allemaal aan moeten houden in Nederland staan in het Wetboek van Strafrecht. Als je je niet aan deze regels houdt, dan heb je een strafbaar feit gepleegd en kun je straf krijgen van de rechter. Er bestaan twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een licht strafbaar feit, zoals zwartrijden in de tram. Een misdrijf is een zwaar strafbaar feit, zoals diefstal.

Als je jonger dan 12 jaar bent krijg je geen straf opgelegd in Nederland. Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan geldt het jeugdstrafrecht. De regels van het jeugdstrafrecht zijn iets anders dan het volwassenenstrafrecht. Op bepaalde onderwerpen biedt het jeugdstrafrecht meer bescherming aan jongeren.

Een andere mogelijkheid voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is een Halt-straf. Je kunt alleen voor een Halt-straf in aanmerking komen als je een licht strafbaar feit hebt gepleegd. Door middel van de Halt-straf krijg je de kans om de fout die je hebt gemaakt recht te zetten. Dit moet je wel zelf willen, want de Halt-straf is vrijwillig en eigenlijk geen echte straf. Als je de Halt-straf niet accepteert kan de rechter een straf opleggen.


Naar de politie

Als je iets gedaan hebt wat niet mag dan mag de politie je vragen stellen. Belangrijk is dat je altijd eerlijk zegt wie je bent en waar je woont. Hierop moet je altijd antwoorden, ook als je niet iets hebt gedaan wat niet mag. Op de vraag wat je gedaan hebt, hoef je geen antwoord te geven. Je kunt je dan beroepen op je zwijgrecht.


Hoe lang mag je worden verhoord door de politie?

Politieagenten mogen jou maximaal 6 uur verhoren. Bij zwaardere strafbare feiten is dit maximaal 9 uur. Wil je niet zeggen wie je bent tijdens het verhoor? Dan kan je nog 6 uur extra worden verhoord. De politie moet jouw ouders bellen om te laten weten dat je op het politiebureau bent. Voor het verhoor moet je altijd met een advocaat kunnen praten. Ook mag er een advocaat of iemand die jij vertrouwt bij het verhoor zijn. Dit moet de politie voor jou regelen.


Advocaat

Een advocaat is iemand die voor jouw rechten opkomt. Je kunt je advocaat alles vertellen, want dit moet hij of zij geheimhouden. Je advocaat moet jou verdedigen in de rechtbank. Als je opgepakt wordt door de politie heb je altijd recht op een advocaat. Je hoeft hiervoor niet te betalen. Als je niet tevreden bent over je advocaat kunnen wij je helpen met het zoeken naar een andere advocaat.


Naar de rechter

Als het om een strafzaak gaat, dan ga jij samen met je advocaat en je ouders naar de rechter. In de rechtszaal zie je een rechter en een griffier achter een hoog bureau zitten. De rechter gaat over jouw zaak beslissen en de griffier typt mee met wat er in de zaal gebeurt. Zij dragen allemaal een soort zwarte jurk met een witte kraag. Dit noemen wij een toga. De rechter zit altijd in het midden van het hoge bureau. Jij zit naast jouw advocaat. De rechter neemt uiteindelijk de beslissing en legt de straf op. Als je het fijn vindt, kunnen wij ook met je mee naar de rechter.


Stuur ons een bericht!