Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

School

School

Leerplicht en spijbelen

Iedereen heeft weleens geen zin om naar school te gaan, toch is het wel belangrijk dat je naar school gaat. In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar een wettelijke verplichting om onderwijs te volgen. De enige uitzondering hierop is als jij een mbo 2-, havo- of vwo-diploma hebt gehaald, dan hoef jij maar tot je 16e naar school. Deze verplichting wordt de leerplicht genoemd. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het doel van deze plicht is om schooluitval te voorkomen en om kinderen meer mogelijkheden te bieden op een goede toekomst.

Als jij niet naar school gaat, maar eigenlijk wel moet, dan wordt dat spijbelen genoemd. Als jij niet op school bent, neemt school contact op met jouw ouders en/of de leerplichtambtenaar. Dit is iemand die in de gaten houdt of jij wel naar school gaat en alle lessen volgt. Als jij zonder reden wegblijft, kunnen jij en je ouders hiervoor gestraft worden. Spijbelen brengt je dus in de problemen!


Schoolreglementen en een klacht indienen

Elke school heeft zijn eigen regels. Deze regels zijn nodig om een rustige en veilige omgeving voor de scholieren en docenten te creëren. Tijdens de lessen mag je bijvoorbeeld niet op je mobiel spelen. Maar toch mag de school niet alles voor jou bepalen. Welke regels jouw school precies heeft vind je terug in het schoolreglement.

Als jij deze regels niet volgt, kan de school sancties opleggen. In het ergste geval kun jij van school worden gestuurd. Mocht jij een vraag hebben over de regels en/of sancties van jouw school, neem dan contact met ons op!


Stuur ons een bericht!