Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Jouw rechten

Jouw Rechten

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Deze rechten staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dit is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld waarin regels staan over de rechten van kinderen en jongeren. De belangrijkste rechten zijn: het recht op geen discriminatie, het recht op bescherming en het recht op een eigen mening. Daarnaast zijn er nog veel meer rechten.


Discriminatie

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Deze rechten staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dit is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld waarin regels staan over de rechten van kinderen en jongeren. De belangrijkste rechten zijn: het recht op geen discriminatie, het recht op bescherming en het recht op een eigen mening. Daarnaast zijn er nog veel meer rechten.


Bescherming

Als jongere heb je recht op bescherming. Je moet beschermd worden tegen alles wat niet goed voor jou is, bijvoorbeeld als iemand je pijn doet. Het kan zo zijn dat jouw ouders jou niet goed kunnen beschermen. Als je in zo’n situatie zit kunnen wij kijken welke hulp fijn is voor jou.


Jouw eigen mening

Iedereen mag een eigen mening hebben en laten horen. Jij dus ook! Het recht op een eigen mening betekent niet dat je alles mag zeggen. Je mag zeggen wat je vindt, maar je mag een ander hier geen pijn mee doen.

Je kunt je eigen mening gebruiken om te vertellen wat jij wilt. Als je ouders bijvoorbeeld gaan scheiden mag je (als je 12 jaar of ouder bent) aan de rechter vertellen bij wie je wilt gaan wonen. De rechter luistert goed naar jouw mening, maar neemt uiteindelijk zelf een beslissing over waar jij gaat wonen.


Stuur ons een bericht!